قیمت سایبان
 1. جهت محاسبه قیمت انواع سایبان از قبیل قیمت سایبان برقی کلاسیک | قیمت سایبان برقی باکس | قیمت سایبان برقی فول باکس میتوانید از سیستم محاسبه قیمت استفاده نمائید:

  قبل از محاسبه قیمت ، برخی سوالات مشتریان در خصوص محاسبه قیمت سایبان پاسخ داده شده است که در پایین میتوانید مشاهده نمائید.

  سوالات متداول درباره قیمت سایبان برقی | سایبان دستی :

  1- سوال:

  من محاسبه قیمت سایبان برقی را از طریق موبایل انجام داده ام آیا جمع فاکتور درست است؟

  پاسخ:

  در این سیستم محاسبه ، بعلت فرایند انتخابی بودن هیچ گونه فرقی با کامپیوتر و موبایل وجود ندارد

  2- سوال:

  در انتخاب سایبان برقی یا سایبان دستی چرا بخش فول باکس و یا باکس وجود ندارد؟

  پاسخ:

  شرکت ایپاکو سایبان دستی را در دو مدل کالسکه ای و کلاسیک عرضه میدارد که غالبآ در عرضهای کوچک و متوسط تولید و عرضه میشود که با توجه به مقرون به صرفه بودن و پرمصرف بودن این نوع محصول نیازی به مدلهای باکس و فول باکس توسط مشتریان نبوده چراکه اغلب مشتریان از جهت ارزان بودن سایبان مدل سایبان دستی را انتخاب مینمایند.

  3- سوال:

  آیا انتخاب نوع سیستم سایبان برقی در فروشگاه و یا منزل تاثیری دارد؟

  پاسخ:

  خیر انتخاب نوع سیستم سایبان برقی در محل نصب تاثیری ندارد اما کاربری سیستم باکس و یا فول باکس اکثرأ در بالکنهای ویلا و اماکن با طراحی ویژه کاربرد دارد و سایبان کلاسیک غالبا در فروشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد

 2. انتخاب نوع کاربری(*)

  ورودی نامعتبر
 3. انتخاب نوع کاربری دستی(*)

  ورودی نامعتبر
 4. انتخاب انواع سیستم برقی(*)


  ورودی نامعتبر
 5. انتخاب نوع پارچه با سیستم کلاسیک(*)


  ورودی نامعتبر
 6. اندازه بازشو دهانه با پارچه p.v.c(*)


  ورودی نامعتبر
 7. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 8. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 9. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 10. انتخاب نوع پارچه با سیستم باکس(*)


  ورودی نامعتبر
 11. اندازه بازشو دهانه با پارچه p.v.c(*)


  ورودی نامعتبر
 12. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 13. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 14. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 15. انتخاب نوع پارچه با سیستم فول باکس(*)


  ورودی نامعتبر
 16. اندازه بازشو دهانه با پارچه p.v.c(*)


  ورودی نامعتبر
 17. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 18. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 19. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه p.v.c(*)  ورودی نامعتبر
 20. اندازه بازشو دهانه با پارچه برزنت(*)


  ورودی نامعتبر
 21. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 22. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 23. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 24. اندازه بازشو دهانه با پارچه برزنت(*)


  ورودی نامعتبر
 25. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 26. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 27. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 28. اندازه بازشو دهانه با پارچه برزنت(*)


  ورودی نامعتبر
 29. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 30. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 31. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه برزنت(*)  ورودی نامعتبر
 32. اندازه بازشو دهانه با پارچه اسپانیائی(*)


  ورودی نامعتبر
 33. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 34. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 35. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 36. اندازه بازشو دهانه با پارچه اسپانیائی(*)


  ورودی نامعتبر
 37. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 38. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 39. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 40. اندازه بازشو دهانه با پارچه اسپانیائی(*)


  ورودی نامعتبر
 41. اندازه عرض دهانه با بازشو 1تا 2 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 42. اندازه عرض دهانه با بازشو 2 تا 2.5 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 43. اندازه عرض دهانه با بازشو 2.5 تا 3 متر و پارچه اسپانیائی(*)  ورودی نامعتبر
 1. ارسال
 2. مجموع
  0 ریال