فیلم آموزشی کرکره برقی

یکشنبه, 29 مرداد 1396 11:41

کرکره برقی در یوتیوب

کلیپ کرکره برقی در یوتیوب

 

این کلیپ توسط شرکت ایپاکو به جهت سهولت  کرکره برقی تهیه گردیده است