کرکره برقی آپارتمان دست دوم
توضیحات آگهیسلام این حفاظ روی کار نصب بوده و به علت مسافرت به هیچ وجه استفاده نشده است
14.000.000 ریال